PRAVILNIK (RIBOLOVNI REŽIM) RD OBKANALSKI KRIVOLOVCI

 

- VZDRŽEVANJE ČISTOČE IN VAROVANJE NARAVNEGA HABITATA:

Odpadke in druge predmete je potrebo odvreči v smeti oziroma jih pospraviti za seboj.

 

- DOVOLILNICA ZA RIBOLOV:

Član / podporni član (v nadajevanju ribič) mora pri sebi imeti izkaznico RD Obkanalski krivolovci. Izkaznica mora biti potrjena s strani članov UO ali predsednika disciplinske komisije vselej za tekoče leto.

 

- ŠPORTNI RIBOLOVNI REŽIM:

Ribolovno načelo je "ujemi in spusti". Ujete ribe je prepovedano zadrževati v mreži (razen na tekmovnanjih) ali posodah in vedrih. Po ujetju se riba nemudoma izpusti nazaj v ribnik. Odtujevanje rib iz ribnika oziroma tatvina bo prijavljena kot kaznivo dejanje na predlog oškodovanca.

 

 - RIBOLOV Z ENO RIBIŠKO PALICO:

Tehnika ribolova zahteva: plovec, en brezzalustni trnek, maksimalna obtežitev 20g, podmetalka.

 

- PREPOVEDANO KRMLJENJE S KRUHOM IN DRUGIMI PEKOVSKIMI IZDELKI:

Krmljenje je v celoti prepovedano 2 dni pred ribiškim tekmovanjem.

 

- SKRB ZA ZDRAVJE RIB:

Ribič mora imeti pri sebi paličico za odpenjanje zataknjenega trnka in antiseptik oziroma dezinfekcijsko sredstvo za ribe. Ribič mora pazljivo in spoštljivo ravnati z ulovljeno ribo, ter skrbeti, da se riba ne poškoduje.

 

 - UPOŠTEVANJE NAVODIL DISCIPLINSKE KOMISIJE:

Ribolov v celoti nadzira disciplinska komisija, ki deluje pod okriljem UO Obkanalski krivolovci. Ribič je dolžan ravnati v skladu s tem pravilnikom in navodili disciplinske komisije. Neupoštevanje pravilnika se sankcionira z odvzemom dovolilnice oziroma izkaznice RD Obkanalski krivolovci.

 

- POMAGAJMO DRUG DRUGEMU:

Pomoč soribiču je vedno dobrodošla. Opozorila in osveščanje je vedno dobrodošlo. Nepravilnosti in prekrške takoj javite članu disciplinske komisije ali članu UO RD Obkanalski krivolovci.